Ile będzie kosztowała budowa?

Szacowanie wydatków

Poznanie ostatecznej ceny przed rozpoczęciem budowy jest niemożliwe. Zbyt dużo czynników może się zmienić w trakcie prac – podwyżki, roboty dodatkowe, awarie. Istnieją jednak narzędzia, które pozwalają na oszacowanie kosztów inwestycji. W zależności od etapu na jakim znajduje się proces inwestycyjny mamy do czynienia z różnymi zestawieniami, ale zbiorcza nazwa to kosztorysy budowlane.

Rodzaje kosztorysów

Kosztorys inwestorski – powstaje przed rozpoczęciem budowy. Podstawą do jego sporządzenia jest dokumentacja: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, czy przedmiar robót. Jego celem jest oszacowanie kosztów inwestycji, a w przypadku zamówień publicznych porównuje się go ze składanymi ofertami.

Kosztorys ofertowy – jest to propozycja wykonawcy, składana w ramach przetargu lub negocjacji. Sporządzany na podstawie dokumentacji projektowej, stanowi ofertę ceny za jaką wykonane zostaną roboty budowlane.

Kosztorys powykonawczy – sporządzany po zakończeniu prac, na podstawie obmiaru. W swoim założeniu, może on stanowić podstawę do rozliczenia między inwestorem i wykonawcą.

Kosztorys zamienny – sporządza się go w momencie zmiany technologii lub ilości robót.

Kosztorysanci

Kto może sporządzać tego typu zestawienia? Aktualnie nie są wymagane żadne uprawnienia, co może prowadzić do błędnego wniosku, że każdy potrafi stworzyć poprawny kosztorys. Mimo braku prawnych wymagań, konieczna jest szeroka wiedza na temat budownictwa, wsparta odpowiednimi narzędziami. Kosztorysy budowlane powinny być sporządzane przez architektów, inżynierów lub techników budownictwa. Nawet korzystając z usług zawodowego kosztorysanta trzeba pamiętać, że ostateczny koszt będzie inny od tego na zestawieniu. Każdy szacunek obarczony jest błędem i nie da się tego uniknąć.

 

You may also like...