Jak przygotować projekt hali sportowej i uzyskać dofinansowanie do jej budowy?

Projektowanie oraz budowa hali sportowej to ogromne przedsięwzięcie dla inwestora. Zakres prac projektowych, budowniczych oraz zgodność z wieloma normami i przepisami bezpieczeństwa może być przytłaczająca. Jakie kroki należy podjąć, aby jak najlepiej przygotować się do tej inwestycji.

Przygotuj studium wykonalności inwestycji.

Studium wykonalności inwestycji to dokument zawierający założenia projektowe takie jak cel i funkcjonalność inwestycji, przewidywany czas trwania oraz koszty wykonania. W zależności od celu przeznaczenia obiektu sportowego musisz zapoznać się z wytycznymi federacji sportowej w zakresie projektowania i wykonania obiektu sportowego. Poszczególne federacje sportowe mają konkretne wytyczne dotyczące na przykład wymiarów boiska sportowego. Jeśli hala sportowa nie spełni tych wymagań, nie będą mogły się tam odbywać żadne zawody sportowe.

Środki finansowe na budowę hali sportowej.

Najczęstszym inwestorem w przypadku budowy hali sportowej jest samorząd gminny, który ze środków budżetu samorządowego przeznacza pieniądze na budowę tego typu obiektów. Dodatkowo możesz postarać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pozyskanie środków na działania związane z rozwojem sportowym są na wyciągnięcie ręki. Aby takie środki uzyskać, należy przygotować biznesplan. Biznesplan możesz przygotować na podstawie wykonanego wcześniej studium wykonalności inwestycji oraz zaczerpnąć wiedzy specjalistycznej. W każdym większym mieście znajduje się ośrodek, który wspiera w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Należy jednak pamiętać, że środki pozyskane z funduszu Unii Europejskiej podlegają skrupulatnym rozliczeniom, dlatego prowadzenie rozliczeń jest w tym przypadku niezbędne.

Projektowanie hal sportowych to duże przedsięwzięcie, które powinno mieścić się w określonych ramach projektowych takich jak zakres, czas i budżet budowy. Pamiętaj, aby sprawdzić możliwości dofinansowania inwestycji.

You may also like...